طبیعی ابراز علاقه سرگرمی خوشبختی بدشانسی

طبیعی: ابراز علاقه سرگرمی خوشبختی بدشانسی لبخند تنهایی سرگرمی هزار و یک شب

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات فروش کلوب نفت تبعات قانونی دارد / حسین قدوسی

سخنگوی کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: واگذاری و فروش احتمالی کلوب نفت به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فروشنده و خریدار تبعات قانونی خواهد داشت.

فروش کلوب نفت تبعات قانونی دارد / حسین قدوسی

حسین قدوسی: فروش کلوب نفت تبعات قانونی دارد

عبارات مهم : ایران

سخنگوی کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: واگذاری و فروش احتمالی کلوب نفت به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فروشنده و خریدار تبعات قانونی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، حسین قدوسی در گفت و گو با سایت رسمی کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: از نظر ما همه مستندات قانونی وجود دارد. در این باره انتظار داریم طرف برابر پا پیش بگذارد و پروسه انتقال سهام را به شکل عادی و روال اداری آن انجام دهد و باید توجه داشت که شرکت بهنام پیشرو کیش به عنوان بخش شخصی تا کنون بیش از 10 میلیارد تومان هزینه کرده و این امادگی را دارد با برطرف بعضی مسایل که اخیراً بوجود امده با قدرت به کار ادامه دهد.

فروش کلوب نفت تبعات قانونی دارد / حسین قدوسی

سخنگوی کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به اخباری که مبنی بر فروش کلوب نفت به متقاضی و مشتری تازه منتشر می شود، گفت: تصور نمی کنیم بحث واگذاری به افراد دیگر از حالت مذاکره به اقدام و اجرا تبدیل شود چون طرف برابر به خوبی از شرایط توافق نامه فیمابین مطلع است ولی هنگامی که می گوییم فروش به بهنام پیشرو کیش بر اساس مستندات موجود قطعی است و بیع واقع و جاری شده است بعد فروش به سایرین اساسا مبنای قانونی ندارد و می تواند تبعات قضایی فروش مال غیر را هم جهت فروشنده و هم جهت خریدار به عنوان مباشر و معاون داشته باشد.

وی در آخر تصریح کرد:علاوه بر این باید تاکید کنیم با توجه به آنچه که در توافق نامه صراحتاً قید شده است هیچکدام از طرفین بنا به دلایلی قانونی شرایط فسخ را ندارند . بطور کلی ناگفته ها و مسایل بسیار دیگری هم وجود دارد ولی بنا به دلایلی مورد نیاز بود این مسایل که اهمیت بسیار دارد بیان شود

سخنگوی کلوب نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: واگذاری و فروش احتمالی کلوب نفت به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فروشنده و خریدار تبعات قانونی خواهد داشت.

واژه های کلیدی: ایران | قانونی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz